تبلیغات
آیامیدانیدکه؟ - یلـــــــــــــــــــــــدامبارک
پنجشنبه 1 دی 1390

یلـــــــــــــــــــــــدامبارک

   نوشته شده توسط: nrz    

دوقدم مانده به یلدا...

به شبی خاطره انگیزوبلند...

به سپیدی...

به زمستان...

به اناری که دلش قصه ی یک رنگی ماست...

                                                یلـــــــــــــداتـــــــــــــون مبـــــــــــــــــارک